Ansvarsfullt företagande

Vi lever och verkar i symbios med naturen. Våra produkter är ärliga, etiska och hälsosamma.
Precis på samma sätt gör vi affärer. Att ta ansvar för hela kedjan och respektera alla i vår
verksamhet är en naturlig del av vårt företagande. Det gäller allt vi gör, från ekonomisk utveckling
till omsorg om alla vi arbetar med och ett hållbart utnyttjande av naturen.

Läs mer

Vilda nyheter

Ren och älg kröner julbordet

28.11.2018

Ren och älg kröner julbordet

LÄS HELA ARTIKELN

Härliga tillbehör till Polaricas grillade nyhetskorvar

12.06.2018

Härliga tillbehör till Polaricas grillade nyhetskorvar

LÄS HELA ARTIKELN

Gällande Polaricas Kronhjortskav

25.01.2018

Gällande Polaricas Kronhjortskav

LÄS HELA ARTIKELN

”Att vara renskötare är så mycket mer än ett jobb.”

05.09.2017

”Att vara renskötare är så mycket mer än ett jobb.”

LÄS HELA ARTIKELN

Livet som ren – En ovanligt vild dokusåpa.

06.05.2017

Livet som ren – En ovanligt vild dokusåpa.

LÄS HELA ARTIKELN

Vår nya viltburgare. Ovanligt bra hjort. Och ren.

22.04.2017

Vår nya viltburgare. Ovanligt bra hjort. Och ren.

LÄS HELA ARTIKELN

Var kommer våra hjortar ifrån?

17.01.2017

Var kommer våra hjortar ifrån?

LÄS HELA ARTIKELN

Same SM har arrangerats i närmare 70 år

18.08.2016

Same SM har arrangerats i närmare 70 år

LÄS HELA ARTIKELN

“Med respekt för råvaran”

16.07.2016

“Med respekt för råvaran”

LÄS HELA ARTIKELN

Stolt huvudsponsor av  Same SM

04.07.2016

Stolt huvudsponsor av Same SM

LÄS HELA ARTIKELN

Vi tar vildmarken till dig

04.04.2016

Vi tar vildmarken till dig

LÄS HELA ARTIKELN

Våra bär uppmärksammas i Asien och USA

15.09.2014

Våra bär uppmärksammas i Asien och USA

LÄS HELA ARTIKELN

Möt två av våra bärplockare

09.09.2014

Möt två av våra bärplockare

LÄS HELA ARTIKELN

Bärplockarnas säsong summeras

10.11.2012

Bärplockarnas säsong summeras

LÄS HELA ARTIKELN

Arkiv

Frågor & Svar

Vad är skillnaden mellan konventionella bär och KRAV-märkta bär?

Odling och plockning av KRAV-bär är kontrollerad både vad det gäller Var och Hur. Området där bären plockas ska vara KRAV-godkänt. Det innebär att marken får inte ha konstgödslats och besprutats de senaste tre åren. Marken får endast behandlas med tillåtna ämnen. Ett socialt ansvarstagande är också en viktig del i KRAV-märkningen. Det innebär att man vid kontrollen även kontrollerar plockarnas arbetsvillkor. KRAVs sociala regler baseras på samma ILO-konventioner som Rättvisemärkt.

Var packar Polarica sina bär?

Polarica packar bär på två ställen: I Haparanda i Sverige och i Swidwin i nordvästra Polen. Båda ligger praktiskt nära råvarorna och de nordiska kunderna.

I Swidwin packas ett 20-tal olika bärsorter till restaurang- och storköksmarknaden samt till dagligvaruhandeln. Sedan 2017 har vi utökat kapaciteten i Haparanda för att packa svenska och finska bär (blåbär, lingon och hjortron).

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att vara så miljövänliga och logistiskt effektiva som möjligt.

Vilda bär och vild svamp som KRAV-märks, vad är det för särskilt med dem?

Även i skogen förekommer bekämpning, t. ex. mot skadeinsekter. Områden som är KRAV-godkända får inte ha besprutats eller konstgödslats de senaste tre åren. Ingen bärplockning på hyggen de tre närmaste åren efter trädplantering, eftersom skogsplantorna kan vara behandlade med kemiska medel. Ett KRAV-godkänt område får heller inte ligga för nära trafikerad väg eller annan föroreningskälla. Plockning av vilda bär och svampar i ett KRAV-godkänt område får inte på ett påtagligt sätt påverkar närboende människors och markägare levnadssätt negativt. (Det får Polaricas verksamhet aldrig göra.)

Varför är det vatten i Polaricas skav?

Exakt som det står skrivet på förpackningen tillsätter vi 10 procent vatten till skavköttet. Detta är för att göra skaven lite mörare att äta. Alla livsmedel, utom matoljor, innehåller en naturlig mängd vatten. Magert kött innehåller cirka 70 procent vatten – älg och ren cirka 74 procent. Ju fetare produkten är – desto mindre vatten innehåller den. Bacon, exempelvis, innehåller cirka 40 procent vatten. Enligt Livsmedelsverkets analyser innehåller Polaricas olika skaver 73 till 76 procent vatten och när kött fryser så expanderar vattnet. Detta resulterar i att cellväggarna i köttets muskelfibrer sprängs. Det är därför helt naturligt att kött släpper vätska när det tillagas.

Varifrån kommer köttet i Polaricas renskav?

Polaricas renkött som finns i svenska dagligvaruhandeln och som levereras till restauranger och storkök kommer från svenska, finska, norska eller sibiriska renar, det vill säga renar som har levt i Sibirien eller de svenska, finska eller norska delarna av samernas land Sapmi.

Polarica har ett nära och långsiktigt samarbete med den samiska rennäringen, samebyarna och renskötarna. Polarica är den drivande, och enda rikstäckande svenska aktören, som arbetar för att konsumenter ska få ta del av det fantastiska renköttet.

Vad gör Polarica för att bärplockarna ska trivas?

Vi har ett ledningssystem som vi kallar Ansvarsfullt företagande och en del i detta är Ansvarsfull bärplockning som, bland annat, är till för att säkra vistelsen för den organiserade utländska arbetskraften. Vi ser till att våra plockare får information redan innan de åker till Sverige, under tiden här och när de har återvänt. Vi har anställt en särskild bärombudsman, Chanapol Kaewthep, som träffar alla plockarna innan de kommer till Sverige, han besöker alla anläggningar under säsongen och han bor med plockarna som också får se en informationsfilm och det delas ut en handbok på thailändska. Vi jobbar enbart med avtalsenliga löner och med bra boende, motsvarande vandrarhemsstandard, och bra mat. Dessutom har vi ett nätverk av skogskunniga människor som hjälper plockarna till rätt områden där bären finns.

Går det att förena allemansrätten och kommersiell verksamhet?

Om alla tar sitt ansvar och följer regelverket tycker vi inte att det är något problem. Vi måste vara medvetna om att bärindustrin bara skördar ca 5 % av skogens alla bär.

Allemansrätten är något av det finaste vi har i Sverige då den ger människor tillgång till vår vackra natur. Men rättigheten måste vårdas och förvaltas annars kommer den att förändras.

Vi på Polarica utbildar alla våra plockare i allemansrättens skyldigheter och rättigheter så att alla våra plockare vet vad som gäller. Det är viktigt att de följer regelverket.

Hur säkrar Polarica att viltköttet inte innehåller rester av bly?

Vi putsar bort minst 10 cm runt skotthålet/skottkanalen för att ha rejäla säkerhetsmarginaler. Livsmedelsverkets veterinärer godkänner att tillräckligt mycket är bortskuret på varje djurkropp. Dessutom passerar givetvis allt kött genom metalldetektorer innan de lämnar styckningen.

Varför har inte Polarica bara svenska bär?

Vi på Polarica vill förse dig med de allra godaste bären. Vi tycker självklart att de allra godaste blåbären, lingonen och hjortronen kommer från skogar och myrar i svenska och finska Lappland.

När det gäller till exempel jordgubbar och björnbär säljs hela den svenska skörden som färska bär. Tyvärr räcker skörden inte till för infrysning. Vårt nordiska klimat gör dessutom att kvaliteten inte lämpar sig för infrysning, bären blir för vattniga och har mycket mögelsvampar.

Polaricas ekologiska jordgubbar: För att få ut tillräckligt stora skördar i vårt kyliga nordiska klimat, krävs att jordgubbsplantorna konstgödslas. Konstgödsel är inte tillåtet enligt KRAV:s regler.