Regler för bärplockning

28.06.2016

”Allemansrätt”

Alla som plockar bär i de finska och svenska skogarna måste känna till allemansrätten. Allemansrätten innebär en unik möjlighet att fritt röra sig i naturen. Med rätten följer också ansvaret att visa hänsyn och vara försiktig – att visa respekt för natur, djur och djurliv men även för lokalsamhället. Allemansrätten kan sammanfattas med orden: ”Stör inte – förstör inte och respektera naturen”. Plockarna måste därför också veta vad man inte får göra, som att fälla träd eller lämna sopor i skogen.

Organiserad bärplockning

Plockare som är en del av organiserad ekonomisk aktivitet omfattas av sociala krav som följer de tio reglerna i Global Compact, som i sin tur grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande arbetskonvention, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN-konventionen mot korruption, samt lagar och regelverk som gäller i det land aktiviteten utförs.

Rekryteringsprocessen ska vara transparent genom hela kedjan och ingen korruption accepteras. Plockare måste arbeta av egen fri vilja. Polarica är skyldigt att förse plockarna med all information beträffande bärplockning. Polarica har utvecklat en trestegsmodell för bärplockning för att kunna använda de bästa arbetsmetoderna och övervaka hur aktiviteterna genomförs. Polarica siktar mot ständig förbättring med ett hållbart perspektiv.

Oorganiserad bärplockning

Polarica köper också skogsbär från lokala bärplockare.

Vi kräver att bärplockningen sker frivilligt och att regelverken efterföljs. Betalningen för bären ska alltid göras direkt till plockarna utifrån normalt pris och kvantiteten bär. Kvalitetsstandarder och hög hygienisk nivå ska respekteras.

Bärinköp utanför Sverige

Våra regler för bärplockning gäller också för leverantörer i andra länder. Plockning av vilda bär måste alltid vara frivillig. Vid plockning av odlade bär måste nationella lagar och arbetsregler följas.

Haparanda 2015-05-10

Juha Ruohola, VD