Policy mot korruption

28.06.2016

Vi ska bedriva vår verksamhet i full enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar fri handel och konkurrens.

Polarica ska via sina handlingar visa ärlighet och integritet i samspelet mellan medarbetare, våra intressenter och vår omvärld.

Det är inte tillåtet att lämna eller ta emot betalningar, gåvor eller andra ersättningar som kan påverka, eller uppfattas få, påverka objektiviteten vid affärsbeslut.

Polarica ska bedriva sin verksamhet i full enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar fri handel och konkurrens.

Polaricas medarbetare får inte utföra arbete eller bedriva affärsverksamhet som konkurrerar med Polaricas verksamhet.

Medarbetare som hamnar i en situation där man riskerar en intressekonflikt med Polaricas policy mot korruption ska omedelbart rapportera det till sin ledning för handläggning av denna intressekonflikt.

Medarbetare/intressenter eller andra som misstänker handlingar i strid med Polaricas policy mot korruption kan rapportera detta till Polaricas ledning eller CSR-ansvarig.