Ombudsman skapar trygghet

28.06.2016

Polaricas system för Ansvarsfull bärplockning är en central del i vårt CSR-arbete. Det innebär att vi på allra bästa sätt ska ta hand om de bärplockare som kommer till Sverige för att plocka bär.

För att det inte bara ska bli en fin policy på ett papper har vi en anställd Bärombudsman på Polarica – allt för att säkra upp och förbättra situationen för de thailändska bärplockare som kommer till Sverige.

Bland arbetsuppgifterna ligger att bärombudsmannen besöker samtliga plockare i Thailand innan de påbörjar resan till Sverige. De får information om vilka specifika och allmänna förutsättningar som gäller i de svenska skogarna, om vilka rättigheter och skyldigheter som plockarna har – allt från trafikregler till allemansrätt. Alla plockarna fårt också genomgå en 1-2 dagars utbildning innan de åker. Väl på plats i Sverige får de ytterligare en dags utbildning.

Bärombudsmannen följer sedan plockarna under arbetsvistelsen i Sverige. Dagliga kontakter med plockarna säkerställer att eventuella problem och frågeställningar kan lösas omgående. Det kan vara stort och smått – allt från boendeförhållanden till att korrekt ersättning betalas ut. Bärombudsmannen fungerar även som tolk i kontakten med lokalbefolkningen om så behövs.

Chatchaya Phatsawetchot

Polaricas bärombudsman Chatchaya Phatsawetchot, Pam.

För att säkerställa att allting går rätt till med löneutbetalningar och annat görs även en uppföljning med alla plockarna i Thailand efter bärsäsongens slut. En rapport skrivs, vilken ingår i Polaricas tredjepartsrevidering av bärplockningsprocessen. Revideringen utförs av Det Norske Veritas (DNV).

De  första åren rapporterades det inte in några alarmerande förhållanden eller olyckliga incidenter under bärsäsongen i norra Sverige. Bärombudsmannen har lyssnat till önskemål om förbättringar i logi och liknande. Tillsammans med Polarica har sedan åtgärder vidtagits. Polaricas långsiktiga sociala arbete har gett synbara resultat.