Djur- och djurtransportspolicy

28.06.2016

Vi ska säkerställa att djuren skyddas mot onödigt lidande och hanteras enligt gällande djurskyddslagstiftning. Alla transporter ska ske enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur.

Vi ska tillsammans med våra leverantörer säkerställa att djuren skyddas mot onödigt lidande och hanteras enligt gällande djurskyddslagstiftning. I samarbete med leverantörerna arbetar vi för att skapa goda naturliga förhållanden. Alla transporter ska ske enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur.

Vi verkar i förekommande fall för att djurskydds‐ och omvårdnadsaspekterna är en naturlig del i affärerna. Minimikraven är att djuren ska:

  • skyddas mot onödigt lidande
  • hanteras i enlighet med aktuellt lands djurskyddslagstiftning
  • vid omhändertagande av levande djur ska tillgång till vatten/snö och lämplig utfodring finnas.

De som tillhandahåller vilt som finns upptagna på CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) listan ska följa denna globala naturvårdskonvention.