Ansvarsfullt företagande

28.06.2016

Polarica agerar ansvarsfullt för miljön, medarbetare, leverantörer, kunder, allmänhet och självklart kommande generationer. Detta är för oss ett “Ansvarsfullt företagande”.

Ansvarsfullt företagande grundar sig på många olika aspekter, vilka samverkar med en god ekonomi och lönsamhet som tryggar den långsiktiga affärsverksamheten. Vår uppförandekod och policydokumenten är vägledande i arbetet med att ständigt förbättra och säkerställa det ansvarsfulla företagandet. Polaricas Bärombudsman är en satsning för att säkra och förbättra situationen för thailändska bärplockare i Sverige.

Polaricas schyssta bär

CSR-policy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Bärplockningspolicy

Djur-och djurtransportspolicy

Policy mot korruption

Polaricas uppförandekod